Kvalitet


Kvalitetsstyring og produktudvikling med høje ambitioner
Scandic Food A/S er underlagt EU’s og de danske myndigheders krav med hensyn til fødevareproduktion, og de færdige produkter og deres mærkning er ligeledes underlagt løbende kontrol fra fødevaremyndighederne.
Vores kvalitetssystem har højeste prioritet og er bygget op omkring HACCP-princippet, som er kritiske kontrolpunkter, der skal sikre produkternes kvalitet og forbrugernes sikkerhed.
Kvalitetssystemet går videre end myndighedernes krav og er certificeret i henhold til BRC (British Retail Consortium).
 
Produkt- og emballageudvikling er nøgleelementer i driften af moderne fødevarevirksomheder. Med udgangspunkt i den løbende udvikling i forbrugertrends og forbrugsmønstre arbejder vores produktudviklere med at tilpasse og udvikle nye produkter, der lever op til forbrugernes behov og krav.
Produktudviklingen varetages på egne laboratorier – ofte i tæt samarbejde med detailhandelskæderne.
Miljøvilkår indgår som en naturlig del af vores udviklingsarbejde.Kontrolrapport
Cookies